Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Een beleid afstemmen op deze superdiversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan. Om een efficiënt beleid te kunnen voeren, worden allerlei data verzameld rond dit thema.

De Vlaamse Migratie en Integratiemonitor 2018 brengt administratieve en andere statistische gegevens samen over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader.

De Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) is een grootschalige bevraging afgenomen in 2017 bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst in Vlaanderen, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de aspecten van het samenleven in diversiteit die in de administratieve data en algemene bevolkingssurveys veelal onderbelicht blijven.

In het onderdeel “Naar de cijfers” kun je de resultaten van de SID-survey doorlopen. Selecteer een beleidsdomein en selecteer daarna de indicator die je wilt bekijken. Je kunt ook de data voor de betreffende indicator in excel downloaden.

In het onderdeel “Rapport” kun je het volledige rapport van zowel de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 als van de Survey Samenleven in Diversiteit 2017 als pdf downloaden. Je vindt er ook de tekst Samenleven in Diversiteit in Cijfers. Deze brochure bundelt de meest opvallende cijfers uit de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en de meest opvallende resultaten van de survey Samenleven in Diversiteit 2017.

In het onderdeel “Nieuws” publiceren we later de meer diepgaande analyses van de resultaten van de SID-survey.

In de kijker

Verslagbrochure studiedag

Datum
21-06-2018

Het verslag van de studiedag 'Samenleven in Diversiteit in Cijfers' is beschikbaar. Dit verslag geeft een overzicht van de presentaties en bevat de discussies en de belangrijkste bevindingen van de panelsessies.

PDF
Verslagbrochure

Presentaties lanceringsevenement online

Datum
09-05-2018

De presentaties van de studiedag ‘Samenleven in diversiteit in cijfers’ van 8 mei 2018 kan je hieronder terugvinden.

Voorstelling van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor en van de survey ‘Samenleven in Diversiteit’

PDF

Reflectie door Arjen Verweij (Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Workshop A: Attitudes ten aanzien van diversiteit, gendergelijkheid, holebiseksualiteit en geloofsbeleving

Workshop B: Sociale identiteit en diversiteit van sociale contacten

Workshop C: Werk en Inkomen

Workshop D: Taalkennis, taalgebruik en taalbeleid

Voorstelling survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor

Datum
08-05-2018

Vandaag stellen we in Lamot Mechelen de survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor voor. 

De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor bundelt administratieve en statistische gegevens uit verschillende bronnen om ons inzicht te verschaffen in de maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst. De monitor behandelt verschillende thema’s zoals werk, onderwijs, wonen, inkomen, gezondheid en maatschappelijke participatie.

Daarnaast organiseerden we voor het eerst in Vlaanderen een grootschalige bevraging bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst. De survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) moet mee richting geven aan het integratie- en inburgeringsbeleid. In de survey gaan we in op onder andere: gezin en opvoeding, geloof en levensbeschouwing, taalkennis en taalgebruik, inburgering, sociale identiteit, sociale contacten, sociale participatie, houding tegenover diversiteit, dienstverlening en openbare ruimte.

PDF
Persbericht